pankart

Komanda

Bizim komanda

Dörd şöbə:
R&D şöbəsi
Beynəlxalq biznes şöbəsi
Daxili biznes şöbəsi
Ümumi idarəetmə şöbəsi
Bir texniki ekspert qrupu
Güclü sonlu elementlərin təhlili qabiliyyətinə görə, bu komanda məhsulun keyfiyyətinə zəmanət vermək üçün hər bir spesifikasiyanı inkişaf etdirə və təsdiq edə bilər.

komanda